Acasă Himalaya Everest Ministerul Tineretului si Sportului – partener EVEREST ROMANIA

Ministerul Tineretului si Sportului – partener EVEREST ROMANIA

0
Ministerul Tineretului si Sportului – partener EVEREST ROMANIA

Prezentare M.T.S.

Începând cu data de 19 ianuarie 2013, prin publicarea H.G. nr. 11/09.01.2013  în Monitorul Oficial nr. 42 din 19.01.2013, se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului şi se abrogă H.G. 141/ 2010 cu modificări şi completări ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

Informaţii cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului pot fi accesate la următorul link (începând cu pagina 9):

Descarcă aici HG nr. 11/09.01.2013 

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Tineretului şi Sportului, obiectivele strategice ale M.T.S. sunt:

– elaborarea politicilor şi măsurilor privind atragererea Fondurilor Europene;

– întărirerea disciplinei economico-flnanciare;

– elaborarea politicilor de personal;

– elaborarea politicilor privind descentralizarea;

Art.4. Pentru atingerea obiectivelor strategice din domeniile sportului şi tineretului Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii generale:

a)  asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;

b)   iniţiază, elaborează ori, după caz. avizează proiecte de acte normative. în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului;

c)asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport în mod direct şi prin unităţile din subordine;

d)   asigură. în numele statului român, în condiţiilc legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului;

e)   asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului;

i) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine:

g)    asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi promovarea de noi acorduri.